+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و چهارم دی ۱۳۸۷ساعت   توسط زکریا عارف نژاد  | 

 

۱-توسعه نیمرخ جسمانی ورزشکار

۲-ارزیابی عینی آثار برنامه تمرین ویژه

۳-مشخص کردن پیشرفت در یک دوره توانبخشی

۴-تعیین وضعیت سلامت افراد

۵-تحقیقات علمی

۶-شناسایی نقاط قوت وضعف

۷-ایجاد انگیزه

۸-استعداد یابی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم مهر ۱۳۸۶ساعت   توسط زکریا عارف نژاد  | 

گام دوم:تعیین سطح آمادگی جسمانی

پیش از شروع هر نوع برنامه آمادگی جسمانی ٬ضروری است که مجموعه ای از اطلاعات پایه ٬در مورد سطح حاضر آمادگی جسمانی خود را بدست آورید.آزمونهای مختلفی وجود دارند که بر اساس نتایج آن ٬می توانید سطح آمادگی جسمانی وحرکتی خود را ارزیابی کنید.

بسیاری از این آزمونها ٬هنجار ومعیاری دارند که باعث می شودسطح آمادگی خود را نسبت به آن بسنجید.

با توجه به این معیارها در می یابید که روی کدام یک از عوامل آمادگی باید بیشتر کار کنید.

آنچه در این آزمونها مهم است ٬مقایسه خود با دیگران نیست بلکه آگاهی پیشرفت از سطحی به سطح دیگر است.

بعضی از آزمونها:

-۱۶۰۰متر راهپیمایی

-تست کوپر(دوی ۱۲ دقیقه)

-تست بالک(دوی ۱۵ دقیقه)

-beep test

-تست بروس

-آزمون آستراند-رایمینگ

-آزمون ایفر

توجه:

-انجام آزمون حتما باید توسط مربی آگاه انجام شود.

-اگر زیر نظر مربی ای شروع به تمرین کردید که به این موارد توجهی نداشت میتوانید به مدرک مربیگری ایشان شک کنید.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم مهر ۱۳۸۶ساعت   توسط زکریا عارف نژاد  | 

 
|